Hero Image
22 March 2021 - 8 April 2021
Virtual mission of the Netherlands to Gulf region

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in het buitenland
De Nederlandse overheid hecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd. De Nederlandse overheid verwacht van organisaties dat zij bij het zakendoen in het buitenland naar deze richtlijnen handelen.

OESO-richtlijnen
De OESO-richtlijnen geven aan dat ondernemingen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de vooruitgang op het gebied van economie, milieu en maatschappij en moedigen dit aan. Daarnaast geven ze ook aan dat zakelijke activiteiten negatieve gevolgen kunnen hebben voor werknemers, mensenrechten, milieu, consumenten en bedrijven.

De volledige OESO-richtlijnen en meer informatie hierover, leest u op de website van de OESO. Meer informatie kunt u ook lezen op MVO in het buitenland op RVO.nl en op de specifieke MVO-pagina voor de Golfstaten.

Tips voor toepassing van de OESO richtlijnen bij het ondernemen in het buitenland leest u in het document dat u rechts op deze pagina kunt downloaden.

MVO Zelfscan

Het naleven van de OESO-richtlijnen is één van de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan deze missie. Om te kunnen beoordelen of uw organisatie voldoet aan deze voorwaarden, vragen wij u een MVO-zelfscan in te vullen. De aanwezigheid van een zelfscan wordt door RVO gecheckt.

In de zelfscan over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) vragen wij naar de (bedrijfs)activiteiten en de toepassing van de OESO-richtlijnen bij het ondernemen in het buitenland.

Er zijn geen goede of foute antwoorden. De vragen geven u een beeld van hoe uw organisatie ervoor staat. Het is hierbij belangrijk dat uw organisatie niet alleen kijkt naar de eigen activiteiten, maar ook naar de activiteiten binnen de toeleveringsketen van uw organisatie.

Met een deel van de organisaties die willen deelnemen aan de missie neemt RVO.nl telefonisch contact op om dieper in te gaan op de antwoorden die zijn gegeven.

Belangrijk om te weten

De MVO-zelfscan is geïntegreerd in het registratieformulier voor deze missie. Het is daarom belangrijk dat u bij uw aanmelding het registratieformulier start dat verwijst naar de situatie die voor u van toepassing is. U heeft daarbij (per sector) de keuze uit de volgende registratieformulieren:

1. Ik ben een Nederlandse deelnemer van een kleine organisatie (minder dan 250 medewerkers).

2. Ik ben een Nederlandse deelnemer van een grote organisatie (meer dan 250 medewerkers).

Let op:

  • Elke persoon die wil deelnemen aan de missie moet zich apart aanmelden.
  • U bepaalt zelf wie namens uw organisatie de MVO-zelfscan invult. Dat kan dus ook iemand zijn die zelf geen missiedeelnemer is. Neemt u met meerdere personen deel aan de missie, dan hoeft slechts 1 deelnemer namens uw organisatie de MVO-zelfscan in te vullen;
  • De door uw organisatie ingevulde MVO-scan blijft 6 maanden geldig. Heeft uw organisatie de MVO-zelfscan recent ingevuld, dan hoeft u dat dus niet opnieuw te doen.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons privacybeleid. Informatie over specifieke verwerkingen vindt u in het AVG-register van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Meer informatie
Heeft u nog vragen, neem dan telefonisch contact met ons op. U kunt ons tijdens kantooruren (08:30 - 17:00 uur) bereiken via 088 042 42 42 (lokaal tarief). Of kijk op RVO.nl voor andere contactmogelijkheden.

Registration

Closed since 1 April 2021

Organised by

Participants

India 1
Italy 1
Netherlands 158
Oman 111
Qatar 1
Saudi Arabia 7
United Arab Emirates 272
Total 551

Profile views

Before event 10127
After event 267
Total 10394